Skip to content.

  • English
  • Deutsch
  • Čeština
  • Ελληνικα
  • Italiano
  • Slovenian

eCOTOOL - e-competences tools

Predstavitev projekta

Europass priloge k spričevalom «eco-tools», ki bodo razvite v projektu eCOTOOL so povsem nova rešitev v celi Evropi in vseh državah programa Vseživljenskega učenja.

Splošen cilj projekta eCOTOOL je izboljšanje razvoja, izmenjave in vzdrževanja certifikatov poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter njihove dostopnosti in transparentnosti s harmonizacijo Europass certifikacije z ostalimi evropskimi inštrumenti (EQF, ECVET) in e-kompetencami. To bo povečalo evropsko mobilnost in tranparentnost sistema Vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja.

Read More

Cilji projekta

Cilji projekta eCOTOOL so naslednji:

1. Izboljšanje razvoja, izmenjave in vzdrževanja certifikatov poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter njihove dostopnosti in transparentnosti

2. Povečanje evropske mobilnosti in tranparentnosti v splošnem

Read More

Intranet projektnega partnerstva

Login

Join eCOTOOLs
5th_conference
Facebook icon
Twitter icon
Wikipedia icon
flickr icon
Leonardo da Vinci logo