Skip to content.

  • English
  • Deutsch
  • Čeština
  • Ελληνικα
  • Italiano
  • Slovenian

eCOTOOL - e-competences tools

Představení projektu

Europass CS eco-tools vyvinul eCOTOOLem zcela nové řešení, kteřé není zatím k dispozici v celé Evropě ani v zemích LLP.

Celkovým cílem eCOTOOLu je zlepšit rozvoj, výměnu a údržbu osvědčení odborného vzdělávání a přípravy a jejich dostupnosti a transparentnosti tím, že sjednotí Europass s ostatními evropskými nástroji (EQF, ECVET) a e-kompetencemi. Tím se zvýší evropská mobilita a transparentnost systémů odborného vzdělávání a přípravy.

ECOTOOL projekt bude poskytovat pokročilé a udržitelné nástroje a nástroje pro Europass CS.

Read More

Cíle projektu eCOTOOL jsou následujcí :

1. Zlepšení rozvoje, výměny a udržení odborného vzdělávání a přípravy (VET) certifikátů a jejich přístupnost a
transparentnost

2. Na zvýšení evropské mobility a transparentnosti obecně

Read More

clomid days 3-6. cialis. cialis coupon card. levitra pen